Курсова по бизнес планиране. Звукозаписно студио


Примерен бизнес план на звукозаписно студио....
 

Сравнителен анализ между България и Румъния по показател: паритет на покупателна способност


Паритет на покупателната способност, ППС (от английски: Purchasing Power Parity, PPP; паритет = равенство от латински par = равен) е понятие от макроикономическия анализ...
 

Продукция на предприятието – същност, особености, видове, измерители


тези измерители имат обобщаващ характер и дават възможност за сравнимост на разнородна продукция на една или различни видове фирми, през различни етапи от тяхното развитие...
 

Анализ на банковите кредити 2004-2009


Анализ на банковите кредити - обект, предмет и същност на избрания показател; цел и изследователски въпроси; тип на анализа...
 

Анализ и оценка на външната среда


Определение и видове външна среда – множеството външни и често неконтролируеми фактори, които оказват влияние върху дейността на всяка една компания...
 

Анализ на бизнес план

12 фев 2012
·
7
·
1,087
·
16
·
32

Във всяка точка от изискванията за бизнес план са посочени елементите, които липсват, а онези които са налице са накратко обяснени, където е необходимо и анализирани....
 

Сравнителен анализ


Между структурата на националната стратегическа референтна рамка (НСРР), оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и регионална иновационна стратегия - Северозападен регион, съществуват прилики и разлики в последващия анализ ще наблегнем...
 

Приходи на кооперацията – анализ и планиране и прогнозиране pro


Извършването на стопански дейности от кооперацията е основа за постигане на икономическата й цел – определен обем печалба. Но тя е вторичен резултат, формиран на базата на нейните приходи...
 

Определяне на силни и слаби страни, предимства и заплахи


Силни страни Развит индустриален сектор; Липса на замърсяващи производства; Добре развити сгради и инфраструктурни благоустройства; Развита хотелска и ресторантска мрежа;
 

Супервизия над социален работник в държавно бюро по труда


В настоящата разработка ще бъде представен процеса на супервизия над трудов посредник, който ще нарека...
1 2 3 4 5 »

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Планиране и прогнозиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент