Планиране на човешките ресурси


Установяването на потребностите от човешки ресурси е основен елемент на тяхното планиране. То обхваща определянето на количествените и качествените параметри на работната сила, необходима на организацията, за да реализира своите цели...
 

Прогнозиране и мониторинг на превенция от действия


Лекционен материал по прогнозиране и мониторинг, за превенция от свлачища и наводнения...
 

Планирането като теоретична дисциплина, наука и практическа дейност

26 юли 2009
·
13
·
2,698
·
71
·
32

В процеса на трансформация към пазарна икономика тотално бяха отречени планирането и плановата практика...
 

Етапи на стратегическото фирмшно планиране


Обща характеристика на етапите. Отличетел белег на стратегическото планиране е отчитането на значението на възншната и вътрешната среда за функционирането на фирмата...
 

Планиране и прогнозиране


Същност и характеристика на производствения капацитет (пк) – пк по своята същност е максималното количество продукция, което се произвежда в отделното предприятие за определен период от време при оптимални условия на работа...
 

Етапи на стратегическото фирмено планиране


Стратегическото планиране е основна във фирменото планиране и водещо в цялостното развитие на стопанската единица. Свързано е с разработването, въвеждането, изпълнението и контрола по реализацията на стратегия и стратегически план за развитието на...
 

Планирането като теоретична дисциплина, наука и практическа дейност


Човекът за разлика от другите живи същества, си поставя цели, изработва модели за тяхното осъществяване в бъдеще и се стреми да ги постигне. Той се опитва да предвиди бъдещето и да оцени изискванията на околната среда при преследване на целите си...
 

Планова система. Планов цикъл и процес


Планова система. Планов цикъл и процес - Система на плановите дейности...
 

Фирмено планиране и фирмен план


То е претърпяло значителна еволюция. В първоначалният етап през 30-те години на 20-ти век, а също и годините непосредствено след ІІ-световна война приоритет има затвореното фирмено приходно-разходно бюджетно планиране...
 

Маркетингови планови разработки. Планиране на производството


Маркетинговата стратегия е основна функционална стратегия на фирматамата. Заедно с производствената, технологическата и научно изследователски стратегии служи за реализиране...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Планиране и прогнозиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент