Бизнес планиране

17 май 2008
·
140
·
43,903
·
1,441
·
961
·
243
·
1

Планирането е систематичен и продължителен процес на изясняване на развитието на дадена система в бъдеще, който обхваща...
 

Управление и мениджмънт на училището


Динамичните промени в съвременното общество налагат модернизация на училището като институция. Мисията на съвременното училище е  да подготвя личности....
 

Стратегическо и бизнес планиране

02 ное 2008
·
186
·
29,391
·
775
·
492
·
85
·
1

Прилаганите в практиката подходи при разработването на стратегии се характеризират с различна степен на формализация. От тази гледна точка се различават три основни подхода: неформализиран...
 

Методични указания за разработване на бизнес план


Методични указания за разработване на бизнес план...
 

Схема на бизнесплан

23 дек 2006
·
5
·
113
·
1,475
·
602
·
55

Каква е структурата на един бизнесплан- какво трябва да съдържа.
 

Производствени технологии


Помощен материал по производствени технологии за втори...
 

Маркетингов план

18 окт 2008
·
16
·
1,653
·
161
·
94
·
42

Фирма “Алкатем” е създадена през 1991 г. като дърводелски цех. В началото извършва дърводелски услуги. В последствие се специализира в производство на мебели, холови гарнитури, офис мебилировка.
 

Бизнес план

10 фев 2009
·
5
·
563
·
633
·
37

Готов бизнес план на нощен клуб. Съдържание, данни, проекти, таблици, графики....
 

Бизнесплан на компютърен клуб

19 апр 2008
·
14
·
1,241
·
195
·
23

Разработване и осъществяване на инвестиционен проект Компютърен клуб “SKYnet” възниква от необходимостта от предоставяне компютърни услуги на населението. Сферата на услуги – един от най-бързо развиващите се отрасли на икономиката.