Сравнителен анализ на България и Великобритания по индекс на човешко развитие и по структура на разход на домакински бюджет


Всяка година от 1990 г. насам докладът за човешко развитие публикува индекс на човешкото развитие (ИЧР), който беше въведен като алтернатива на конвенционалните мерки на националното развитие, като ниво на доходите и темпа на икономически растеж...
 

Отговори на въпроси по книгата на Бертранд Шнайдер "Скандал и срам"


Кой е според шнайдер най-сигурният път към ядрена гибел? Най-сигурният път към ядрената гибел е да следваме политиката на развитие, защитавана досега от световните политически лидери...
 

Бизнес план за стартиращо предприятие

03 юни 2009
·
32
·
4,148
·
697
·
469
·
78

Това е бизнес план за стартиращо предприятие, за производство на олио....
 

Курсова по бизнес планиране. Звукозаписно студио


Примерен бизнес план на звукозаписно студио....
 

Анализ на бизнес план

05 апр 2008
·
17
·
2,817
·
1,482
·
719
·
56
·
1

Целта на настоящия бизнес план е да бъде използван като “лице” на фирмата и основен инструмент за развитието й. В него са посочени предметът на дейност, целите,постигнати резултати и други данни, които биха представлявали интерес за различни делови...
 

Анализ на производствения бизнес на индустриалните фирми


В условията на пазарна икономика всяка стопанска единица е заинтересована от развитие и разширяване на своята предприемчивост, от усъвършенстване на производството и подобряване качеството на продукцията с цел завоюване на нови пазарни ниши...
 

Бенчмаркинг изследване на пивоварни в България


Има много определения за бенчмаркинг, но като най-близък български термин е понятието сравнителен анализ. Най-общо казано бенчмаркинга е възприемане на най-добрите практики, или как да се учим от другите чрез сравняване с тях...
 

Продукция на предприятието – същност, особености, видове, измерители


тези измерители имат обобщаващ характер и дават възможност за сравнимост на разнородна продукция на една или различни видове фирми, през различни етапи от тяхното развитие...
 

Swot – анализ


Основа и предпоставка за успешно стратегическо планиране е ситуационния анализ. Той предполага задълбочено изследване на предимствата и недостатъците на предприятието, на външните фактори, благоприятстващи или ограничаващи неговото пазарно...
 

Закон за регионално развитие


С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие....

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Планиране и прогнозиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент