Теми по планиране и прогнозиране pro


Теория и концепция за планирането като управленска функция. Основни подходи, методология и принципи на планиране. Планирането е основна функция на управлението. То е процес, при който се определят целите на системата и се разработват стратегии...
 

Влияние на офис планирането и проектирането в управленската организационна стратегия на фирмата pro


Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо...
 

Казус по "Прогнозиране и планиране" pro


Изследвайте дейността на избрана фирма (реална или хипотетична) при следните фактори от външната среда: основният ви конкурент подобрява обхвата на дистрибуцията си и засяга вашите продажби. Потребителите непрекъснато повишават изискванията към...
 

Стратегическо планиране pro


В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща продажбена система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени....
 

Планиране и прогнозиране на фирмена стратегия pro


Едноличното търговско дружество притежава всички белези на рода – то е вид търговец, корпоративно юридическо лице. Видовата му отлика е, че капиталът на дружеството е внесено от едно лице...
 

Прогнозиране и планиране pro


Настоящата разработка предвижда създаване на предприятие в град Айтос за бутилиране на изворна минерална трапезна вода. Идеята възниква на база наличието на подходящи ресурси и непокрити международни пазари...
 

Прогнозиране и планиране на инвестициите pro


В лекцията ще намерите подробна информация за: Същност и основни понятия. Участници в инвестиционния процес. Основни етапи. Планов баланс на производствените мощности. Ефективност на планираните инвестиции...
 

Теми по Стратегическо маркетингово планиране pro


Същност и значение на стратегическото маркетингово планиране. Маркетинг - същност, функции и значение...
 

Изграждане и експлоатация на ваканционно селище pro


Според анализатори за 2015г., мрачният период за пазара на имоти е приключил. Това означава, че вече се отчитат ръстове и на цените, и на сделките, пазарът и бизнес с имоти върви нагоре, особено в пазара на офис имотите, както и при строителството...
 

Описание на структурата на проекта с OPENPROJ pro


С тази стъпка започва същинския процес на планиране, който изисква от разработващия проекта не само професионализъм, но знания и опит, а в много случаи така също креативност и интуицията...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Планиране и прогнозиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент